Kommunedelplan for naturmangfold i Lier kommune?

Vi har bedt Lier kommune om å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, for å sikre viktig natur, og skape større forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere.  

Les vårt innspill her: