Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen til kommuneplanen i Asker ble vedtatt 9. juni 2020.