Kongeørn i Buskerud 2011

Rovfuglgruppa i Naturvenforbundet i Buskerud presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud i 2011. Dette er den femte rapporten som utgis. Det er lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med kartleggingen.

Les rapporten her: