Kongeørn i Buskerud 2012 – 2014

Denne rapporten – ført i pennen av Thor Erik Jelstad – presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud for årene 2012-2014. Kartleggingen er utført av det samme nettverk av kongeørninteresserte i Buskerud som tidligere har publisert rapporter i Buskskvetten og på hjemmesiden til Naturvernforbundet i Buskerud.

Reproduksjonen i 2012 var på minst 21 unger, i 2013 på minst 17 unger og i 2014 på minst 31 unger. I de syv årene 2007-2014 som den fylkesdekkende kartleggingen har pågått, har gjennomsnittlig ungeproduksjon vært på minst 22 unger. Ungeproduksjonen i 2014 er den høyeste som har vært registrert siden det fylkesdekkende arbeidet startet i 2007.

Kongeørnbestanden estimeres til 55-60 territorielle par. I perioden 2000-2010 antas det å ha vært en viss vekst i bestanden, men den synes nå å ha flatet ut og de 3-4 siste årene synes bestanden å ha holdt seg stabil. Rapporten omtaler også flere naturvernrelaterte saker.