Kongeørn

Kartlegging av kongeørn i Buskerud. Årsrapporten for 2011 er nå lagt ut her.


Rovfuglgruppa i Naturvernforbundet i Buskerud har siden 2008 arbeidet
med kartlegging av bestand og reproduksjon av kongeørn i Buskerud, og
har etter det publisert årlige rapporter. Forfatterne bak rapporten ga
også i 2007 ut en rapport, da i privat regi. Flere av deltakerne har
drevet kartlegging i deler av fylket siden begynnelsen på 1990-tallet.