Kontakt oss

Kontaktpersoner i Buskerud

For kontakt med lokallag
klikk her

E-post: buskerud@naturvernforbundet.no   

Fylkessekretær: Ines Bråthen
Tlf: +47 91640127
E-post: ines@naturvernforbundet.no
Hjemmeside: www.naturvernforbundet.no/buskerud
Postadresse: Bakkeveien 17A, 3055 Krokstadelva
Kontonummer: 9365.15.88969
Organisasjonsnummer: 970492283

Fylkesstyret 2021-2022 (valgt på årsmøtet 2021):

Martin Lindal (leder)
Mobil: 996 04 555
Bråtan 11, 3022 Drammen
martinlindal@hotmail.com

Per Furuseth (nestleder)
Mobil: 992 61 638
Hovsvegen 154, 3577 Hovet
p-furuse@online.no

Anne Foss
Mobil: 915 61 141
Snippøra 25, 3050 Mjøndalen
anne.foss@ebnett.no

Johanne Stake
Furutoppen 8
3055 Krokstadelva
johannestake@gmail.com

Jon Trygve Johnsen
Mobil: 938 53 884
Øyaveien 4
3370 Vikersund
gamleveien@hotmail.com

John Tollefsen (vara)
Stibolts gate 51 A
3044 Drammen
Tlf: 971 63 134
biketol@gmail.com

Tone Israelsen (vara)
bergfrua@live.no

Representant til Naturvernforbundets landsstyre
2018 – 2022


Anne Foss (medlem), se over for kontaktinfo
Martin Lindal (vara), se over for kontaktinfo
 

Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud, styret

Martin Lindal (medlem), se over for kontaktinfo
Ines Bråthen (vara), se over for kontaktinfo

Hjemmesideansvarlig fylkeslaget

Ines Bråthen
ines@naturvernforbundet.no 

Buskerud Natur og Ungdom med lokallag
http://nu.no/buskerud/

Norges Naturvernforbunds sekretariat sentralt
Telefon: 23 10 96 10
Telefax: 23 10 96 11
Mariboes gate 8, 0183 Oslo
naturvern@naturvernforbundet.no
Internett: www.naturvernforbundet.no