Kratt og villniss er natur! Ekte natur

Det blir ny Kiwi-butikk på Steinberg, plassert på Kilen, ved avkjøringa til Steinberg fra E134. Til tross for at alle faginstanser og rådmannen frarådde bygging, pressa Ap, Høyre, Frp og Senterpartiet gjennom et vedtak om bygging.

 

Beslutninger bør tas med forankring i kunnskap og fakta. Frps Knut Gjerde avdekker sin manglende kunnskap om biologisk mangfold i retorikken sin: “Dette er bare kratt, og hvis det skal være det grønne skiftet, så blir det grønne skiftet bare galskap” hevder han. Området det er snakk om ligger som ei grønn lunge i et område som ellers er bygd ned. “Krattet” eller “villnisset”, som Ap-politikerne kalte det ved en tidligere anledning, har stort biologisk mangfold. Det er et yrende fugleliv der og bekken som renner gjennom området, gjør at det også kan være et mulig leveområde for amfibier. Når hovedbegrunnelsen for å bygge ned «kratt og villniss på Steinberg» er at dette bare er verdiløs natur, er vedtaket fatta på manglende kunnskap og likegyldig holdning til natur.

 

Høyres Tor Tveter mente at færre parkeringsplasser, energivennlige bygg og grønne tak gjorde susen. Det ville være feil å si nei, når utbygger hadde vært så flink, ifølge Tveter. Det kommer stadig nye rapporter om tap av biologisk mangfold. Bestanden av pattedyr er redusert til det halve de siste 50 åra. Problemet med insekter på bilvinduet er det bare oss gamlinger som husker, og fuglebestandene er kraftig redusert. Det er brei enighet blant naturviterne om at vi har både ei klima- og naturkrise. Politikerne i Drammen har vedtatt at Drammen skal bli Norges grønneste kommune. Men med dette vedtaket går de baklengs inn i framtida og målet blir fjernere.

 

 

Anne Foss, Naturvernforbundet i Drammen

Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud