Krav om miljøinformasjon etter hogst

NiB har sendt et brev til Øvre Eiker kommune som etterspør relevant miljøinformasjon i en avvist klagesak fra 2018.

Brevet til kommunen kan lastes ned fra rammen til høyre.