Kulturlandskapsdag på Fossesholm

Søndag 21. august blir det fordrag om og befaringer i kulturlandskapet.

Første foredrag starter klokka 10 på Fossesholm (Vestfossen). Befaringene starter klokka 13:30. Se vedlagte folder for mer inofrmasjon om programmet.