– La Tranby og Lierskogen ligge

– Det kan synes som Lier kommune har overlatt alt planinitiativ i kommunens største tettbebyggelse til en steinknuser fra Eiker, skriver Naturvernforbundet i Lier en høringsuttalelse. Nå ber forbundet kommunen la forslaget om utvikling i Tranby og Lierskogen ligge.

Naturvernforbundet i Lier mener det er så mange uavklarte forhold knyttet til framtidig utvikling i Tranby/Lierskogenområdet at de framlagte reguleringsforslagene bør stilles i bero.

Svært uheldig
Naturvernforbundet i Lier mener at opptakten til planarbeidene har vært svært uheldig. Arbeidene på ”Kværnertomta” startet sommeren 2014 med hogst, og det som omgivelsene har opplevd som rendyrket pukkverksdrift startet våren 2015. Først høsten 2015 ble det holdt et informasjonsmøte, etter stort engasjement i lokalområdet. Møtet ble holdt like før kommunevalget. Vi tillater oss å tro at en profesjonell utbygger ville ha sørget for et slikt informasjonsmøte i god tid før oppstart, dvs. våren 2014, noe som kunne ha gitt en annen innledning til dialog og medvirkning. Etterbruk av det opplevde pukkverket som industriområde kom konkret på dagsorden med åpent informasjonsmøte med BAMA 11. mai 2016, står det i høringsuttalelsen.

Her han du lese hele høringsuttalelsen: Detaljregulering Høgda – Tranby og detaljregulering Ringveien 2, offentlig ettersyn. Høringsuttalelse