Landsmøte 2013

Naturvernforbundets landsmøte ble arrangert i Trondheim 30.8-1.9

I løpet av tre intense dager ble bl. a. Naturvernforbundets arbeidsprogram og prinsipprogram for kommende 2-årsperiode diskutert og vedtatt.

Buskerud var representert med 6 delegater (fra venstre på bildet):
Roar Carlsen, Landsstyrerepresentant for Buskerud
Harald Baardseth, Leder NiB,
Per Furuseth, Styremedlem NiB
Torger Hj. Ugstad, Hurum og Røyken
Unni Engebretsen, Kongsberg
Rune Kjeldsen, Drammen

Mer informasjon fra Landsmøtet finnes her:
http://naturvernforbundet.no/landsmote/