Landsmøte på Hamar

Naturvernforbundets landsmøte ble åpnet av leder Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken’s åpningstale kan du lese her:
http://naturvernforbundet.no/landsmote2011/leders-tale-til-naturvernforbundets-landsmoete-2011-article25515-2462.html

Landsmøtet er Naturvernforbundets øverste organ, og skal stake ut kursen for kommende 2-års periode.
På landsmøtet skal bl. a. vedtekter, prinsipprogram og ikke minst arbeidsprogrammet for perioden 2012-2013 vedtas.

Vi har hatt besøk av Olje- og energiminister Ola Borten Moe som fikk en del kritiske spørsmål fra delegater.

Lørdag 27.8 var en del politikere samlet på torget i Hamar, og deltok på Naturvernfobundets miljøgrill.

Noen kom med overraskende utspill under miljøgrillen:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4210378.ece

Her er «Buskerud-benken» under landsmøtet:

Fra venstre: Erik Jacobsen, Roar Carlsen, Torger H. Ugstad, Harald Baardseth og Herbjørn Skogen.
 

Harald Baardseth presenterte sitt spørsmål til Miljøvernminister Erik Solheim.

Vi har vedtatt en del uttalelser:
Sats på energieffektivisering og energiomlegging
Kursendring i samferdselspolitikken – bane før vei!
Norge må kutte klimagassutslippene på hjemmebane
Naturvernforbundet krever supplerende nasjonalparkplan
Gruvedrift med sjødeponi er miljøkriminalitet
Stans salget av Songli forsøksgård
En mer miljøvennlig kalkindustri

Vårt nye prinsipprogram og arbeidsprogram har blitt enstemmig vedtatt

Dokumentene vil bli lagt ut her om litt

Lars Haltbakken ble gjenvalgt til leder, og Ingeborg Gjærum ble valgt til ny nestleder