Langvannshytta

Siden 1993 har Naturvernforbundet i Hurum og Røyken forvalta Langvannshytta i Tofteskogen naturreservat på vegne av statsforvalteren.

I 1993 gikk Naturvernforbundet i Hurum og Røyken og Søndre Hurum jeger- og fiskerforening sammen om å sette i stand den gamle tømmerhytta «Dalebu» ved nordenden av Langvannet i Hurum på oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud. Hytta er opprinnelig ei koie for tømmerhoggere som ble bygd på 1920-tallet. Den ligger i Tofteskogen naturreservat, som ble oppretta i 1993. Naturvernforbundet forvalter hytta på vegne av statsforvalteren og leier den ut til overnattinger.