Lokallagets historie

Historien til lokallaget i Hurum og Røyken strekker seg tilbake til 1977.

Det første lokallaget av Norges Naturvernforbund i vårt distrikt var Lier, Røyken og Hurum Natur- og miljøvernforening, som ble stifta 7. november 1977. Initiativtakeren var Naturvernforbundets fylkeslag i Buskerud, som den gang het Buskerud Natur- og miljøvernforening.

Det ble ganske raskt klart at interessefeltet til medlemmene i de tre kommunene var nokså sprikende. I løpet av 1979 ble man derfor enige om å dele opp laget i tre lokallag; ett for hver av de tre kommunene. Både i Hurum og Røyken drøyde det imidlertid ei stund før nye lokallag ble stifta.

Røyken Natur- og miljøvernforening ble stifta 7. april 1981. Lokallaget var bare aktivt i et par år, før det avgikk ved en stille død.

Drammens tidende 27. november 1980.

Hurum Natur- og miljøvernforening ble stifta 20. november 1985. Det var først og fremst planene om ny hovedflyplass på Hurum som satte fart i sakene, og som skulle komme til å bli lagets fremste kampsak de kommende årene, helt fram til Stortinget den 1. juni 1990 vedtok å avslutte utredninga av hovedflyplass på Hurum, og i stedet utrede en ny flyplass på Gardermoen.

Hurumposten 15. november 1985.

Hurum-markas venner ble stifta 9. november 1988 på initiativ av Hurum natur- og miljøvernforening, Hurum turistforening og Nordre og Søndre Hurum jeger- og fiskerforbund. Målet var å samle alle foreningene som arbeida for å bevare Hurum-marka for å organisere mer effektiv motstand mot den planlagte hovedflyplassen. Foreninga fortsatte å være aktiv i et par år etter at flyplass-saken var vunnet.

På slutten av 1980-tallet fantes det ikke lenger noe lokallag av Naturvernforbundet i Røyken, men et lokallag av Natur og ungdom ble stifta høsten 1988. Hovedflyplassaken førte også til engasjement blant de unge. Aktiviteten i lokallaget opphørte i 1992.

Drammens tidende 12. april 1991. Poesi tas i bruk i naturvernets tjeneste!

På årsmøtet i 1989 vedtok Hurum natur- og miljøvernforening å bytte navn til Naturvernforbundet i Hurum. Noen praktiske konsekvenser fikk navnebyttet ikke, men det ble tydeligere at foreninga var et lokallag av Norges Naturvernforbund.

På begynnelsen av 1990-tallet var det et ønske om å etablere et nytt lokallag også i Røyken, men interessen var ikke stor nok til å stable et levedyktig lokallag på beina. Løsningen ble at lokallaget i Hurum vedtok å utvide sitt virkeområde til Røyken i 1993. Dermed var Naturvernforbundet i Hurum og Røyken et faktum.