Lokalpolitikerne har hovedansvaret for å ta varepå naturen

Årets lokalvalg vil ha stor betydning for hvem som skal ha hovedansvaret for bevaring av norsk natur. Vi er blitt vant til at tempoet for nedbygging av norsk natur har økt, grunnet lokale beslutninger.

Les hele vårt innlegg gjenngitt i Lierposten