Lukedugnad gjennomført

Et førtitalls elever med lærere fra Solberg skole og Killingrud ungdomskole var med og lukte lupiner ved Solbergfjellet naturreservat 9.juni.

dugnad i naturen

I tillegg var representanter fra Nedre Eiker kommune, Buskerud Botaniske forening, Naturvernforbundet i Eiker og Statens naturoppsyn med i «lukekorpset». Lukedugnaden er en del av prosjektet i Nedre Eiker som går ut på å bevisstgjøre innbyggerne i forhold til hvilken trussel de svartelistede plantene utgjør overfor vår ville og stedegne flora. Og i Nedre Eiker er vi særlig opptatte av å ta vare på alle de sjeldne orkidéartene som vokser i kommunen.

Elevene var veldig ivrige,  og det ble lukt et stort stykke med lupiner som bredte seg fra villabebyggelsen og inn i naturreservatet. Elevene holdt på fra kl 9 til 12. Da var det helt fritt for lupiner i reservatet!

På veien fikk de litt informasjon om svartelistete og rødlistete planter, og Pål Martin Eid fra Statens naturoppsyn ga deltakerne en orientering om reservatet. På tilbakeveien ble de forskjellige plantene som vokste langs lysløypetraséen gjenstand for botanisering. Elevene fikk en naturfagtime ledet av Jan Otto Ek fra Naturvernforbundet og Jan Sørensen fra Botanisk forening.

På samlingsplassen ble det servert saft og boller til dugnadsgjengen, og Jan Otto Ek fortalte om alle orkideene i Nedre Eiker. Til slutt ble alle takket for en kjempebra gjennomført dugnad.

Tilbakemeldingene fra elever og lærere har vært veldig positive. Vi hadde en nydelig utedag sammen, med strålende sol og fuglesang. Og vi har lagt et grunnlag for seinere års oppfølging av luking i Solbergfjellet naturreservat.  

På ettermiddagen fortsatte dugnaden for frivillige , og vi fikk besøk av en Dagbladfotograf som fotfulgte oss en times tid. Resultatet var ei halvsides oppslag i Lørdags-dagbladet og 30 sekunders videofilm på DBTV!