Lukedugnad i Nedre Eiker

Kampen mot fremmede, svartelistede planter i Nedre Eiker fortsetter, og årets lukedugnad går av stabelen i Solbergfjellet naturreservat torsdag 9. juni fra kl 16.00 – 19.00.

Vi inviterer alle som er opptatt av å bevare våre sjeldne orkidéarter og markblomster, til å møte opp på parkeringsplassen oppe i lysløypa (ovenfor Karindammen) fra klokka fire og utover. Vi skal luke lupiner som er i ferd med å spre seg med stor kraft langs lysløypetraséen og inn i reservatet.

Vi serverer pizza og noe å drikke fra klokka fire. Ta med familien, naboen og gode hagehansker og hjelp oss med å bekjempe lupinene som etter hvert vil utkonkurrere vår naturlige flora om de får lov til å fortsette å spre seg.

Dugnaden er et tiltak i prosjektet som Nedre Eiker kommune, Buskerud Botaniske Forening og Naturvernforbundet i Eiker samarbeider om.

Om det er noe du lurer på, kan du kontakte Siri Kluck Lottrup og Tonje Rundbråten i Nedre Eiker kommune på henholdsvis tlf: 32 23 25 45 eller på mobiltlf 48 02 73 56.