Manglende oppfølging av stortingsvedtak truer unik skognatur

Stortinget har vedtatt at regjeringen skal sørge for en gjennomgang av Statskogs ordinære skogeiendommer for verneverdig skog.

Gjermund Andersen (ansvarlig for skogsaker i Naturvernforbundet sentralt) har sammen med Martin Lindal (leder i NiB) forfattet et brev med spørsmål om dette. Brevet er sendt til  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Landbruks og matminister Jon Georg Dale. Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.