Medlemstur til Spiraltoppen

Skjøtsel av bymarkene. Onsdag 27. juni, inviterte styret i Naturvernforbundet Drammen, til medlemstur. Turen gikk til Spiraltoppen og temaet var skjøtsel av bymarkene. Temaet var valgt for å markere et viktig vedtak. Den 24.04 ble det nemlig i Bystyret enstemmig vedtatt en skjøtselsplan, for Bragernesåsen, Hamborgstrømskogen og deler av Drammen Normark.

Planen, biotoper og orkideer

Turen varte i et par timer og ble ledet av tidligere skogsjef, Arne Kildebo. På stiene underveis fikk vi innblikk i planen, lært mer om hva en biotop er og vist både Nattfiol og Rødflangre. Kildebo synes det er viktig å dele sin kunnskap. For gjennom kunnskap kommer forståelse. En forståelse for å sikre at skogene våre får en god skjøtsel. En skjøtsel som ivaretar etter skogens behov og beholder det biologiske mangfold. «Endelig», sa Kildebo på turen, som var veldig fornøyd med at planen var kommet på plass. Han påpekte at med en skjøtselsplan, vil det være vanskeligere å utføre inngrep uten videre innsyn og hensyn. F.eks er både Hvit og Rød skogfrue observert i turens besiktelsesområde. Og når vi vet at disse orkideene er utrydningstruet, så forstår vi at det ikke bare er å sette i gang å hogge. Det er mange slags hensyn å ta, men man kan ikke blindt utføre en «rydding», selv om noen har ytret et ønske.

Planen er en rettesnor.

Planen skal være en rettesnor, på hvordan å gå frem. Langs oppmerkede stier og ved gamle boplasser er det f.eks et regelmessig behov for rydding, samt utsiktsplasser som er merket som åpne. I tillegg må uvelkomne vekster, holdes i sjakk. Dette for at ikke den opprinnelige vegetasjonen skal forsvinne. Andre hensyn, som utsikt for boliger er også nevnt. Alt er med i planen. «Papirene» er i orden, så skogene våre skal gå en tryggere fremtid i møte.

Skogen «eies» av oss alle.

Denne sommerkvelden ble en lærerik tur. Og som daglig bruker og beundrer av våre vakre skoger, ønsker jeg derfor å spre budskapet videre. Skogen trenger planen, våkne «voktere» og at vi som brukere har kunnskap om den. Som allemannseie er vi alle ansvarlige. Ser man en Rød skogfrue, burde vi vite at vi ikke skal plukke den, men sørge for å verne. Akkurat som at Blåveisen burde få stå i fred, på sitt opprinnelige voksested. Jeg har alltid elsket turer i skogen og enda mer etter at jeg har tilegnet meg kunnskap. Jo mer jeg kan om trær og planters navn og ikke minst deres biotoper, blir jeg enda mer fasinert. Skogen er rett og slett et fantastisk sted. Et tre som er to hundre år gammelt, har en lang historie å fortelle og høyt oppe i det sitter det kanskje et ekorn og titter ned. Og husk endelig på hvor lang tid det har brukt, for å bli så staselig stort. Vi kan alle være med å sørge for at skogen beholder sin balanse. Det skjer ikke av seg selv, kun hvis skogen skjøttes riktig, er det mulig å få til.                                                          
Gry-Iren Bårdsnes, Naturvernforbundet Drammen