Mer enn 21 000 kr til fuglevernarbeidet etter Natur og kultur 2016!

Under Natur og Kultur arrangementet på Fossesholm 13. november 2016 var det annonsert at inntekter fra inngang og salg av kaffe, kaker m.m. skulle gå uavkortet til arbeidet BirdLife International og OSME (Ornithological Society of the Middle East) gjør for å stoppe ulovlig fuglefangst ved Middelhavet og i Midtøsten. Naturvernforbundet i Buskerud har nå overført 1 000 britiske pund til hver av organisasjonene, slik at totalt overført beløp er 2 000 pund/£, i NOK 21 480!

Natur og Kultur i regi av NiB ble arrangert første gang 27. oktober 1990 i Aulaen på St. Hallvard videregående skole i Lier. Det har ikke vært et årvisst arrangement, men ble tatt opp igjen i 2015 etter å ha ligget nede siden 2009. Arrangement i november var et samarbeid med Naturvernforbundet i Eiker, Buskerud Botaniske Forening, NOF Øvre Eiker lokallag, NOF avd. Buskerud og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Buskerud. Alle organisasjonene bidro også med økonomisk støtte.

Maren Esmark, generalsekretær i Norges Naturvernforbund, åpnet Natur og Kultur og hun utfordret oss på «Dagens miljøutfordringer og frivillig arbeid».

Jan Erik Røer fra Norsk Ornitologisk Forening presenterte «Fugleslakten ved Middelhavet og evt. påvirkning av norske fuglebestander». Et dystert bilde, men også med spark til norsk forvaltning og praksis. Steinar Stueflotten fra NOF avd. Buskerud presenterte resultatene fra kartleggingen av fiskeørn i Buskerud 2016. (Se egen sak med rapporten utlagt.) Lokalt presenterte Tom Schandy og Tom Helgesen den nye boka om Øvre Eiker.

Siste poster i programmet var noen få inntrykk og bilder fra ei reise til Iran i 2013, med bilder av Thor Østbye og kommentarer ved Per Ø. Klunderud. En seanse med Iranbilder ble også presentert med musikk av Hege Rimestad. Hun sto også for avslutningen med et konsertinnslag sammen med musikerkollega Tove Bøygard. Kl. 19.15 kunne dørene lukkes, og det hadde da vært ulike tilbud fra kl. 14.30.

Totalt var mellom 80 og 90 personer innom arrangementet, inkludert besøkende, hjelpere og medvirkende.

Det kom inn kr 6 800 i billettinntekter (68 x 100 kr) og kr 6 630 i salg av kaffe/te/kaker & smørbrød/annet drikke/rådyrgryte (solgte mellom 50 og 60 porsjoner á kr 50!) og salg av bøker og diverse fra stand hos NOF Øvre Eiker og NOF avd. Buskerud! Mange hyggelige tilbakemeldinger fra de som var tilstede, både fra bidragsytere og gjester. Her sakses fra én: «Fikk ikke sagt det før vi reiste , men tusen takk for en flott dag. Dette var veldig bra! Et fantastisk arrangement som enda flere burde ha opplevet. Gleder oss til neste år

Runar Jåbekk i Natur og Fritid nevnte også at dette er det eneste arrangementet av denne typen han kjenner til i landet, og en av grunnen for at de deltar hos oss.

Støtte:

Mer informasjon om arbeidet som gjøres fra BirdLife finnes bl.a. på hjemmesida, her med link til temaet: http://www.birdlife.org/campaign/stop-illegal-bird-killing 

OSME (Ornithological Society of the Middle East) gjør også et imponerende arbeid – med små ressurser – for fuglelivet i Midtøsten. Hjemmesida er her: http://www.osme.org/

BirdLife International sier i sin kampanje «The killing» (se link over) at et gjennomsnittlig anslag for fugler som blir ulovlig fanget og drept rundt Middelhavet er 25 millioner per år. Min. anslaget er 13 millioner, mens maks er 37 millioner.

Samme organisasjon sier i en artikkel i BirdLife The Magazine juni 2016 at antallet gribber i Afrika siste 30 års periode har blitt redusert på artsnivå med 70% (min) til maks 97%! I artikkelen kommer det fram at gribbene på under én time kan rense et kadaver slik at bare knoklene er igjen. Dette hindrer effektivt at sykdomsfremkallende bakterier rekker å formere seg. Uten gribber får man utvikling av bakterier fra bl.a. rabies, tuberkulose og botulisme. En enkelt gribb sin innsats «just for its cleaning services» kan verdsettes til 11 000 dollar.

Tony Juniper (miljøaktivist fra England) beskriver i sin bok «What has nature ever done for us?» (Profile Books 2013) hva kostnadene har vært for det Indiske samfunn etter at gribbene nærmest har blitt utrydde de siste 10-årene. – Grunnen for utryddelsen har i stor grad vært bruken av betennelsesdempende midler (bl.a. Diklofenak, i bruk i Voltaren) som har akkumulert seg i døde kropper av krøtter og vannbøffel, og som har vist seg å være dødelige for gribbene. – I mangel av gribber til å fortære døde dyr/åtsler (det er anslått at de årlig fortærte 12 millioner tonn åtsler) fikk man en voldsom økning i antallet villhunder som livnærte seg på det som gribbene før tok. Resultatet ble bl.a. en stor økning i antallet tilfellet av rabies blant hunder, og deretter blant mennesker. Dette førte i sin tur til 10-tusenvis av dødsfall blant mennesker, og kostnadene for det Indiske samfunn er estimert til 30 millarder US dollar / 250 millarder NOK.

Se hjemmeside Tony Juniper http://tonyjuniper.com/  og om Indian vulture http://www.arkive.org/indian-vulture/gyps-indicus/

Vi satser på å invitere til nytt Natur og Kultur på Fossesholm lørdag 12. november 2017. Sett av datoen allerede nå!