Merknad til kommuneplan 2018-2027 – Modum kommune.

Jon Trygve Johnsen , Øystein Engen og Martin Lindal har laget et innspill til kommuneplanen for Modum kommune.

Innspillet kan lastes ned fra rammen til høyre.