Merknader til Multiconsults rapport om vipekartleggingen i ytre Lier 2016

Naturvernforbundet i Liers kommentarer til vipekartleggingen i Ytre Lier.

Her kan du lese alle innspillene