Merknader til planforslag – Lier hovedrenseanlegg

Planforslaget beskriver et nytt fjellrenseanlegg i Gullaugfjellet med utvendige råtnetanker og vann- og avløpsledninger (VA) til og fra renseanlegget.

Les våre merknader: