Merknader til verneplaner for tre skogsområder

NiB har kommet med merknader til verneplaner for tre skogsområder i Krødsherad, Flå, Lier og Modum kommuner

Dokumentet med merknader kan lastes ned fra rammen til høyre.