Mikroplast fra bildekk forurenser Oslofjorden

Ny rapport viser at det er like mye mikroplast fra bildekk på bunnen av Oslofjorden som i jordprøver tatt ved høytrafikkerte veier.