Miljøpris til Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Lier får Lier kommunes miljøpris 2016!

Juryens begrunnelse: Juryen mener at Naturvernforbundet i Lier gjør en veldig viktig jobb med å verne om, og å ta vare på verneverdig natur i Lier. De er svært aktive med sitt engasjement, fra saker om ivaretakelse av sårbare enkeltarter, behov for vern av naturområder, til formidling av viktigheten av å ta vare på vårt biologiske mangfold.

Les mer: http://www.lier.kommune.no/aktuelt/vinnerne-av-miljoprisene-2016-er-klare/