Miljøvernministeren besøkte Ryghsetra

I forbindelse med lanseringen av «Handlingsplan for slåttemark» besøkte miljøvernminister Erik Solheim Ryghsetra i Nedre Eiker i dag.

Ifølge handlingsplanen for slåttemark er det valgt ut 4 prøvefylker og 15 modellområder.
Buskerud er foreløpig ikke valgt ut som prøvefylke, men Fylkesmannen i Buskerud har mottatt midler til skjøtsel, de er brukt som tilskudd til:

Ryghsetra, Nedre Eiker
Løkkene, Kongsberg
Hanseplass, Kongsberg
Kinnerud, Drammen