Miljøvernministeren må ikke godkjenne kommunedelplanen for Norefjell Vest!

– Naturvernforbundet ber miljøvernministeren om ikke å godkjenne Sigdal kommunes plan om bygging av hytter og alpinanlegg på Norefjell. Norefjell er et meget viktig friluftsområde for en svært stor befolkning. I tillegg huser området en villreinstamme som vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, sier Harald Baardseth, leder i Naturvernforbundet i Buskerud.

Kommunedelplanen for Norefjell Vest innebærer en ytterligere fortetting med alpinanlegg, hytter og hoteller. Området er, ved siden av Teigseterdalen og noen mindre arealer, det eneste området som ikke er vesentlig utbygd på vestsiden av Norefjell. Disse grønne korridorene er avgjørende både for dyreliv og som turområde.

Norefjell er i dag tett utbygd med om lag 3500 hytter, i tillegg til svært mange overnattingssteder. Det foreligger planer om en fordobling av antall hytter og en dramatisk økning i antall sengeplasser for turistanlegg.

– Nå er det på høy tid å ta en tenkepause og få en totalvurdering av forholdet mellom inngrepsfri natur, friluftsbruk og utbygginger – og en vurdering av levevilkårene for villreinen – for hele området. Denne vurderingen bør være interkommunal, i samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmannen og være langsiktig forpliktende. Opprettelse av et landskapsvernområde for Norefjell kan være et av tiltakene som bør vurderes, fortsetter Baardseth.

– Generelt er Norges Naturvernforbund meget betenkt over at hyttebyggingen her – som mange steder ellers i landet – skjer bit for bit og i økende grad er grunneier- og næringsselskapsstyrt, sier Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund.

– Norefjell er et viktig område for store deler av Østlandet. I tillegg har vi et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen. Dette tilsier at miljøvernministeren må se helhetlig og ikke godkjenne kommunedelplanen for Norefjell Vest, avslutter Killingland.