Møte om Statskogs forvaltning av Finnemarka

Naturvernforbundet i Lier har nå fått på plass et formelt møte på Statens Hus 25. august der tema er Statskogs forvaltning av Finnemarka.

På møtet skal delta tre personer fra Fylkesmannens landbruks og -miljøvernavdeling, en-to fra Statskog, tre personer fra Naturvernforbundet i Lier (leder, privat skogbruker og ornitolog) samt forhåpentlig representasjon fra forbundets skogutvalg. Det er lokallaget i Lier som har bedt om møtet, som er en første konkretisering av lagets og lokalmiljøets kritikk av Statskogs aggressive hogstføring i Finnemarka, og det vi mener er ikke bærekraftig forvaltning av storfugl; først og fremst som følge av det vi registrerer som et altfor sterkt jakttrykk.