Natur & Kultur 2015

Det blir spennende foredrag og presentasjon av aktuell litteratur på Fossesholm søndag 22. November (kl 14:30-19:00)

Tom Schandy viser bilder og presenterer 2 nye bøker: «Fantastiske Finnemarka» og «Nattens lydløse jegere – Ugler i Norden».

Hans Petter Evensen presenterer boka «Slå med ljå».

Det blir foredrag om botaniske perler i Buskerud ved Jan Sørensen.

Oscar Pushman viser bilder som illustrerer endringene i det norske kulturlandskapet de siste tiårene.

Se rammen til høyre for fullstendig program.