Natur og Kultur 2007

Natur og Kultur 2007 følger tradisjonen og presenterer bøker om natur, spennende foredrag og ny lokal musikk søndag 18. november. Natur og Fritid stiller med egen salgs- og infostand, og Arne Nævra holder kåseri og viser film. Dagfinn Kolberg presenterer bilder og ny CD, mens biolog Arnodd Håpnes snakker om biologisk mangfold og mulighetene med ny biomangfoldlov. Velkommen!

14.00 Natur og fritid presenterer det nyeste innen bøker, optikk med mer. 15.00 «En svinesti uten ende? Om ulovlige avfallsdeponier i Buskerud» v/Harald Baardseth, Naturvernforbundet i Buskerud. 15.30 Dagfinn Kolberg presenterer ny CD; «Skaumannen», med musikk og bilder.   Pause 16.45 «Biologisk mangfold, trusler og muligheter med ny biomangfoldlov» v/biolog Arnodd Håpnes (tidligere WWF, og i NNV fra 01.01.08). 17.20 «En eventyrlig seilas», Arne Nævra med kåseri og film. 18.00 Dørene lukkes.

NB! Veiledende tider for innslagene.

Naturvernforbundet, NOF Øvre Eiker lokallag og Drammens og Oplands Turistforening presenterer foreningene.Om du ønsker å se på spesielle bøker, optikk eller annet fra Natur og Fritid, send dem en e-post til post@naturogfritid.no, og de tar med om varen er på lager.

Enkel servering. Det gis et meget godt tilbud ved innmelding eller gavemedlemskap i Naturvernforbundet (ut 2008).

 Om du ønsker å se på spesielle bøker, optikk eller annet fra Natur og Fritid, send dem en e-post til post@naturogfritid.no, og de tar med om varen er på lager.

Enkel servering. Det gis et meget godt tilbud ved innmelding eller gavemedlemskap i Naturvernforbundet (ut 2008).

 Om du ønsker å se på spesielle bøker, optikk eller annet fra Natur og Fritid, send dem en e-post til post@naturogfritid.no, og de tar med om varen er på lager.

Enkel servering. Det gis et meget godt tilbud ved innmelding eller gavemedlemskap i Naturvernforbundet (ut 2008).

 Arr: Naturvernforbundet i Buskerud & Øvre Eiker i samarbeid med Drammens og Oplands Turistforening og NOF Øvre Eiker lokallag.Arr: Naturvernforbundet i Buskerud & Øvre Eiker i samarbeid med Drammens og Oplands Turistforening og NOF Øvre Eiker lokallag.