Natur og Kultur 2017 på Fossesholm: vel i havn!

Årets utgave av Natur og Kultur ble gjennomført søndag 12. november. Nær 100 personer – 70 betalende og 27 øvrig registrerte – var innenfor dørene denne søndag ettermiddagen. Dette var 15 flere enn i 2016.

Programmet som ble presentert fikk gode tilbakemeldinger. Det var satt sammen i ulike bolker, og vi fikk innslag fra den globale utfordringen med plastforurensning i havet, via det nasjonale der vi ble med under Buskerud Botaniske Forening sin reise til Finnmark i juli, til vi endte opp med det lokale der det var informasjon om utviklingen av askeskuddsjuka og om veiplaner og hogst i hjertet av Holtefjell.

Medvirkende foreninger hadde sine stand, mens Natur og Fritid viste et utvalg av aktuelle bøker og optikk. Forlaget Tom & Tom presenterte både ny fuglebok og ny bok fra Buskerud. Innimellom innslaga fra scene og på skjerm, var det tid for en god prat (blant folk som ikke ser hverandre så ofte) og mulighet for noe godt å bite i.

Salg fra «kiosken» ga brutto inntekter på 4 655 kr. Arrangementet ble støttet av FNF-Buskerud med kr 5 000.