Natur og Kultur 2018

Fossesholm Herregård, Vestfossen, søndag 18. november kl. 14:30 – 19:00 Naturvernforbundet og medvirkende organisasjoner inviterer til nok et innholdsrikt arrangement. Årets tema er ornitologi – med 2 foredrag av den svenske ornitologen Magnus Ullman, og ett innlegg om skog – der Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet utfordrer skogbruket.

Dørene åpner kl. 14:30, med foredrag fra 15:00. NOF bokhandelen Natur og Fritid bidrar med siste nytt fra bok- og utstyrsfronten. Her kan man òg bestille varer for gjennomsyn. Medvirkende foreninger bidrar med stand og informasjon: Naturvernforbundet i Buskerud/Eiker, Buskerud Botaniske Forening, FNF-Buskerud, NOF Øvre Eiker lokallag og NOF avd. Buskerud.

Sett av dagen allerede nå! Skal arrangementet fremdeles leve videre som en av de viktige møteplassene for mennesker interessert i biologisk mangfold og naturvern, SÅ MÅ DU OGSÅ MØTE OPP! Ta gjerne med en kompis.

Invitasjon og program finnes i rammen til høyre.

Magnus Ullman er en velkjent ornitolog bosatt i Skåne. Han vil holde to foredrag.


Magnus Ullman i samtale med rovfugllegenden Dick Forsman, foto Thor Østbye
 

Det første omhandler utbredelseskartene han har utarbeidet i det nye verket  Handbook of Western Palearctic Birds – Passerines

Det andre foredraget tar for seg forskjeller mellom oss (pattedyrene) og fuglene.  Tittelen på fordraget er:

Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap.
En smygtitt på fåglarnas hemliga liv

Gjermund Andersen er leder i skogutvalget i Naturvernforbundet.


Gjermund Andersen, foto Arne Nævra

Han vil ha et innlegg med en utfordring til skogbruket:

Kan systematisk plukkhogst være en fellesnevner som på nytt forener skogbrukere og naturvernere?

Anne Sverdrup-Thygeson har meddelt NiB at tidligere annonsert foredrag om insekter må utgå grunnet nominasjon av hennes bok til Brageprisen. Vi jobber for et nytt foredrag seinere.