Naturmangfoldåret 2010

I Norge er nesten 2000 arter utrydningstruede. De 285 artene som er kritisk truet, kan være utryddet i Norge i løpet av 10 år.

Vi har en nasjonal målsetning om å stanse tap av naturmangfold.