Naturvernforbundet i Buskerud anmelder grunneier og ordfører Olav Skinnes til politiet for brudd på bl. a. forurensingsloven.

Søppel og masser er dumpet i et tidligere lite tjern /dam siden 60-tallet (Kilde hytteeiere i området). Fyllingen inneholder mye forskjellig avfall dumpet over flere 10år. Synlig avfall er bl. a. bygningsrester, glass, oljetønner, motordeler, rester fra landbruksmaskin, hvitevarer som delvis var gått i oppløsning, eldre halmballer, noe Ee-avfall og annet søppel. Når massene blir liggende i vann kan det være stor fare for at miljøgifter lekker til omgivelser. Sig fra fyllingen vil til slutt nå Krøderen, retning sør. Dette er rett i nærheten av drikkevanninntaket til 5 grunneiere. En anonym grunneier informerer om at området ble benyttet som avfallsplass for et tidligere bilverksted på Krøderen.

Naturvernforbundet vil med denne anmeldelsen begjære tiltale og straff for grunneier Olav Skinnes for overtredelse av bla forurensingsloven for deponering av avfall i en større fylling i Krødsherad kommune utenfor tillatt område.