Naturvernforbundet i Lier ber om fredning av storfugl

Naturvernforbundet ber om at det innføres fredning av storfugl og jerpe i hele Finnemarka – i det minste for en periode på fire år – for å se an bestandsutviklingen på naturlig vis, for deretter å evaluere for bærekraftig jakt i fremtiden.

Les hele innspillet fra Naturvernforbundet i Lier her