Naturvernforbundet klager på vedtak i Rovviltnemda

Naturvernforbundet i Buskerud og i Telemark klager på Rovviltnemdas vedtak om kvote for jakt på Gaupe i 2013 i region 2

Naturvernforbundet viser til vedtak som Rovviltnemda fatta den 29.11.12. Vi vil med dette klage på vedtaket. Klaga er retta mot at kvota på 35 dyr totalt og 9 vaksne hodyr totalt sett er alt for høg.

Begrunnelsen og hele klagen kan leses her: