Nedbygging av myr

NiB har mottatt bekymringsmeldinger om nedbygging av myr ved et hyttefelt i Nesfjellet. Det er derfor sendt et brev til Nesbyen kommune med spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort i i søknadsprosessen.

Brevet kan lastes ned fra rammen til høyre.