NIB advarer mot utbygging av Godfarfoss

NIB vil advare sterkt mot en eventuell utbygging av Godfarfoss på grensen mellom Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss er siste etappe av Dagalifallene før vassdraget møter det sterkt regulerte Pålsbumagasinet. Dersom utbyggingsplanene realiseres vil landskapet forringes i en uakseptabel grad og store estetiske verdier vil gå tapt, skriver NIB i sin høringsuttalelse til Norges vassdrags – og energidirektoratet (NVE).

Høringsuttalelse fra NIB om Godfarfoss