NiB anmelder bedrift i Hokksund

Naturvernforbundet i Buskerud anmelder bedrift i Hokksund for brenning av avfall / olje samt for deponering av store mengder forurenset masse.

Naturvernforbundet i Buskerud begjærer tiltale og straff for bedrift (trolig RVS AS)  og/eller person som har opptrådt på vegne av bedriften og/eller person som har opptrådt på egenhånd,  for overtredelse av bl.a. forurensingsloven for deponering av rene og urene masser i store mengder ved  samt brenning av avfall i tettbebygd strøk.