NiB i samarbeidsprosjekt med Tsjekkia 2014 – 2016.

NiB har vært partnerorganisasjon for Czech Union for Nature Conservation gjennom et prosjekt dekket av EØS midler (EEA grants) .

Det er et krav om at organisasjoner som skal søke på EØS midler, må ha en partnerorganisasjon i ett av giverlandene. Tre personer fra NiB gjennomførte som en del av prosjektet ei reise til Tsjekkia i tidsrommet 30.05 – 04.06 2015. En rekke prosjekter (vesentlig restaurering/istandsetting av natur) i regi av ulike regionale og lokale avdelinger ble besøkt, med diskusjoner rundt skjøtsel og tiltak. Se vedlegg for rapport.

7 representanter fra Tsjekkia kom til Oppland i perioden 10. – 15. august 2015. Her var Tanaquil ansvarlig for gjennomføring av et program med besøk til utvalgte naturområder for å se på ulike typer skjøtsel. Under slåttekurset på Ryghsetra 2015 deltok 3 representanter fra foreningen. Som avslutning av prosjektet var det besøk med 2 representanter fra NiB til Tsjekkia i perioden 11.03 – 16.03.2016. Alle NiB sine utgifter ved besøk og

arbeid har blitt dekket av midler fra Tsjekkia.

Summary in English:

Our organization NiB is a partner in the projects: Strengthening professionalism of land trusts – a way to improve the care of natural heritage with involving landowners and Exchange of experiences in protecting valuable natural localities. Both of these projects were supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

Links:

http://www.fondnno.cz/en/

http://www.eeagrants.cz/en/

http://www.ngonorway.org/about/news/item/623-naturnvern-i-norge-og-tsjekkia

Report from visit in May/June 2015.

__CPMMFILEID_URL__::115097::

Verdifull og svært sjelden intakt slåttemyr med orkidéer, Chaloupky., foto Tanaquil Enzenzberger

Ekskursjon i tsjekkiske hakkespettmarker, mars 2016. Foto PØK

Slåttemarker med eik, De hvite Karpatene, mars 2016. Foto PØK