NiB innkaller til årsmøte 2020, i Drammen mandag 15. juni kl. 18.30

NiB måtte avlyse det tidligere annonserte årsmøtet 16. mars 2020, grunnet situasjonen som har oppstått med korona pandemien. I nye regler kan man nå være inntil 50 personer, dersom krava til smittevern blir ivaretatt av arrangør. NiB vil sørge for at disse kravene blir innfridd, også i samarbeid med ansvarlig utleier, Iris Catering. Forventa deltakelse inntil 25 personer.

Se årsmøteinvitasjon og øvrige årsmøtepapirer her.