NiB med rapport om hekkende horndykker i Buskerud

På oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud presenterer NiB en rapport om horndykker i vårt fylke.

Naturvernforbundet i Buskerud presenterer rapporten «Kartlegging av hekkende horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2012 – med sammenligning av data fra 2009 – 2011». Rapporten er gjort på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud, og det er Torgrim Breiehagen fra Ål og Per Furuseth fra Hol som har vært ansvarlige fra NiB.
Handlingsplan for horndykker, utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, var ferdig i oktober i 2009. Fylkesmannen i Troms har koordineringsansvaret for denne handlingsplanen, og rapporten fra Buskerud er en del av dette arbeidet. Ny landsdekkende kartlegging vil gjennomføres i 2014.
I Buskerud finnes arten som hekkefugl i Øvre Hallingdal, og i rapporten konkluderes det med at hekkebestanden har økt fra 1-3 par i 2003 til 5-6 par i 2012.