NiB på besøk i Transylvania

Spennende dager i Romania

Bob Gibbons

Fylkessekretær i NiB, Per Øystein Klunderud, deltok under en 3 dagers konferanse om ”High Nature Value grasslands” i Sibiu i Romania i september 2010. I de 4 påfølgende dagene var han på rundtur i området Târnava Mare, for å lære mer om områdets unike kulturlandskap og biologiske mangfold, samt undersøke mulighetene for framtidige studieturer.