Ny rekord for utflyvne unger av vandrefalk i 2020: 107 individer!

Dette kommer fram i rapporten fra Tore Gunnarsen, i arbeidet han har gjort for Naturvernforbundet i Buskerud med kartlegging av arten i 2019 og 2020.

Rapporten sammenfatter resultatene fra arbeidet til Naturvernforbundet i Buskerud med vandrefalk (Falco peregrinus) i fylket for årene 2019 og 2020. Etter en langsom tilbakegang i bestanden tre år på rad, viste 2019 igjen en økning med fire par (8,9 %) til totalt 45 par. I 2020 var det ytterligere en økning med hele elleve par (24,4 %) og til 56 par totalt. Dette er det høyeste antall vandrefalkpar som har blitt funnet etter artens reetablering i 1985. Det ble i 2019 funnet to nye hekkelokaliteter i Buskerud, mens det i 2020 ble funnet ytterligere tre lokaliteter. De fleste nye pardannelsene var likevel retableringer på lokaliteter som hadde blitt stående tomme de siste årene. I 2019 kom det 80 unger på vingene. Året etter ble dette tallet økt til hele 107 unger. Det er det høyeste antall som er registrert.