Ny veileder fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt ut en veiledning om «Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (1-10 MW)». Les veiledningen (pdf)