Nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Buskerud har sendt en felles uttalelse til Direktoratet for Naturforvaltning angående nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Hovedsynet til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) er at reglene for motorferdsel i utmark både er for svake og at de praktiseres for liberalt. Vi ønsker derfor en kraftig innskjerping, med regler som i praksis stanser ulovlig kjøring. En kombinasjon av konsesjonskrav ved kjøp av terrenggående motorkjøretøy, og inndragning av kjøretøy og retten til søke konsesjon ved ulovlig kjøring, vil kunne sette en effektiv stopper for den ulovlige kjøringen. Det vil også bidra til på sikt å redusere antallet kjøretøy, noe som i seg selv er viktig. For øvrig mener vi at mange av tiltakene og de praktiske ordningene som skisseres i utkastet til regler er meget fornuftige og bra, men at det ikke er tilstrekkelig til å få bukt med uvesenet som heter ulovlig kjøring.

Les hele uttalelsen fra NOA og NiB