Oljefri-diplom til Nedre Eiker kommune

Overrekkelsen fant sted utenfor rådhuset i Mjøndalen

Naturvernforbundet kunne i dag overrekke et Oljefri-diplom til Nedre Eiker kommune som en bekreftelse på det gode arbeidet kommunen har gjort med å fase ut fossil fyringsolje som grunnlast i kommunale bygg.