Oljefri-diplom til Sigdal kommune

Overrekkelsen fant sted utenfor rådhuset i Prestfoss

Naturvernforbundet kunne i dag overrekke et Oljefri-diplom til en fornøyd ordfører Kari Kolbræk Ask i Sigdal kommune som en bekreftelse på det gode arbeidet kommunen har gjort med å fase ut fossil fyringsolje som grunnlast i kommunale bygg.

Med dette har 10 av 21 kommuner i Buskerud mottatt Oljefri-diplom. Vi venter spent på de kommunene som fremdeles bruker fossil fyringsolje og ser frem til å motta bekreftelse på at de har faset ut dette. Hvilken kommune blir den neste, og hvilken kommune blir den siste i Buskerud til å gå over til fornybare oppvarmingskilder?