Om «Grandeløypa” i Finnemarka naturreservat

Statsforvalteren har gitt dispensasjon til to privatpersoner fra Drammen for rydding og nymerking av den såkalte ”Grandeløypa” i Finnemarka naturreservat. Vi klaget på vedtaket. Miljødirektoratet har opprettholdt Statsforvalterens vedtak.

Les vår klage:

Les endelig vedtak: